1. Konec a začátek - End and Beginning

Byla jednou jedna malá holčička s nádherným snem o pospolitosti lidí. Po mnoho let byla neustále odrazována svým okolím, že její sen je hloupost, ale ona věděla líp! 

Avšak jednoho dne se mělo vše změnit. Poznala nové lidi, nové pohledy, nové přístupy k životu, společnosti. 

Po mnoha letech smysluplného studia, práce a opravdových přátelství byla připravena. Mladá dáma měla ucelený základ, aby se sen stal skutečností. 

A zde nyní jsme, na začátku Hi52life, nadačního fondu. 

Jízda zázraků může začít. Buďte prosím s námi, abyste nás mohli drželi za ruku a začali s námi cestu snem ve skutečném světě
.
~

Once upon a time there had been a little girl with wonderful dream about togetherness of people. 

For many years she was constantly dumped by her surroundings but she new better! Till the day when she have met new people, new views new approaches to the life, society.

After many years of meaningful studies, work and true friendships she was ready. Young lady had all the basement to make the dream come true. And here we are at the beginning of the Hi52life, endowment fund.

The ride of wonders can start. Please be invited to hold our hand and start the ride with us. 


Tereza & Anna Tara 
Founder of Hi52life