Ekologická hygiena


Používání ekologických pomůcek pro kvalitní hygienu je nejen moudré a pomáhá dětem rozvinout esenciální chápání spojitosti člověka a přírody, ale stále urgentněji se ukazuje i jako nezbytné. Pro příliš mnoho dětí a mladých je však taková hygiena nedosažitelná a usilovně na sobě pracují, aby měli šanci ji mít a denně se tak osobně podílet na udržitelném, tedy ohleduplném a nezbytném přístupu k životu na naší planetě Zemi

V letošním roce 2023, jsme nadaným dětem   poskytli více než 2108 bambusových kartáčků, několik desítek kvalitních zubních past a poskytli stovkám mladých dívek informace formou prezentací o menstruačních kalíšcích s možností se přihlásit o jejich dobrovolné užívání. 

Nadále budeme pokračovat v poskytování dětem a mladým lidem dřevěných kartáčků, menstruačních kalíšků, dřevěných vatových tyčinek do uší, znovupoužitelných kapesníků, … 

"By using eco friendly tools you are directly attending to reduce plastic waste in your area and you are inspiration for others."
Founder of Hi52life