Sociální & Právní povědomí


Znalost základních lidských práv, autorských práv či náležitosti základních smluv, kam se obrátit při sexuálním obtěžování či násilí, jsou nejen samostatným vzdělávacím projektem, ale také částí, která je zanesena v každém jednotlivém projektu Hi52life

Podporujeme děti a mladistvé, aby o svých právech věděli a moudře s nimi během svého života nakládali. 

S hrdostí podporujeme Tibetskou legislativní asociaci, jež je neziskovou organizací, která dlouhodobě poskytuje právní pomoc potřebným.

“Každý by měl znát svá práva.”

Zakladatelka Hi52life

Základní lidská práva 


Mezi lidská práva patří právo na život a svobodu, svobodu od otroctví a mučení, svobodu názoru a projevu, právo na práci a vzdělání a mnoho dalších. Na tato práva má nárok každý bez rozdílu.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o lidských právech klikněte dole a přejdete na oficiální stránku Organizace spojených národů.