Zdraví dívek & Moderní nástroje


Jako jedno z předních témat pro plnou podporu a porozumění zdraví dívek jsme se zaměřili na pochopení menstruace, jak je možné dny během cyklu vnímat, prožívat je s pocitem, že se na cyklu přímo podílíme. Zjistili jsme, že takový projekt podporuje dívky a jejich okolí snad v každém ohledu

S vynikajícím českým výrobcem menstruačních kalíšků Yuuki a indickým výrobcem Sirona jsme spojili síly a vytvořili příležitost poskytnout menstruační kalíšky nadaným dívkám a mladým ženám, které by si je jinak nemohly obstarat samy. Společně s vysoce kvalitní prezentací o menstruaci přednášenou zkušenými lidmi, konzultacemi s lékaři a oporou v dokumentech probírající stejné téma, umožňujeme mladým nadaným dívkám ve školách a mniškám v klášterech využít moderní nástroje pro přijetí menstruace jako běžné součásti každodenního života s využitím moderních nástrojů jež udržují a plně podporují dlouhodobé zdraví dívek.

V roce 2023 jsme skrze prezentaci a následnou komunikaci s dívkami mohli vysvětlit fungování principu menstruačních kalíšků stovkám mladých dívek, které měly možnost se i s odstupem času přihlásit k jejich dobrovolnému užívání. 

“Girl’s health is needed and it’s necessary to focus on it.”

Founder of Hi52life

More information

Guidance on Menstrual Health and Hygiene

Zde si můžete přečíst ověřené informace k menstruační hygieně a zdraví z UNICEF.

Here you can read verified information on menstrual hygiene and health from UNICEF.